Μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα

Ο ΕΛΣΟΛ υλοποιεί κάθε χρονιά το μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανακαλύπτω τους ανεμόμυλους του Οροπεδίου Λασιθίου» από τον Απρίλιο έως τέλος Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου και διεξάγεται στο Μουσείο του Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Οι μαθητές:

  • Έρχονται σε επαφή με την έκθεση λαογραφικών και ιστορικών αντικειμένων του Παραδοσιακού και Νεοκλασσικού Λαογραφικού Μουσείου
  • Παρατηρούν διάφορες κατασκευές παλαιών ειδών άντλησης νερού καθώς και διαφόρους τύπους ανεμόμυλων
  • Παρακολουθούν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό
  • Εκπονούν μια σειρά διαθεματικών ασκήσεων και βιωματικών δράσεων έτσι ώστε να μεταφέρουν τις εμπειρίες που απέκτησαν από την επίσκεψη τους.

Η διάρκεια της επίσκεψης είναι περίπου μια ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά στην οργάνωση της επίσκεψης και της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, επικοινωνήστε με την Αρχαιολόγο Ιστορικό κα Κοκκίνη Μαρία υπεύθυνη του προγράμματος στα παρακάτω στοιχεία

6955397499 (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: ώρες 10:00 έως 12:00 π.μ.)
mkokkini16@gmail.com